ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
โปรแกรมขายของหน้าร้าน PosSoft คลิก
สำหรับท่านใดที่โหลดโปรแกรมด้านบนไปแล้วเซตอัปไม่ได้ให้โหลดโปรแกรมนี้ไปติดตั้งซึ่งมีคู่มือการใช้งานด้วย คลิก คู่มือการใช้งาน(file vdo)
หน้าแรก

....การแก้ปัญหาเบื้องต้น....

<<<เมื่อท่านโหลดโปรแกรมไปแล้วจะเป็นไฟล์ Zip ให้ท่านแตกไฟล์ออกมาแล้วติดตั้งได้เลย สำหรับรหัสเข้าหน้ารายการคือ 1234 หลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้ว>>>
โปรแกรมขายของหน้าร้าน PosSoft Version P14.03(Lastest)
.....โปรแกรมหลักของโปรแกรมขายของหน้าร้านใช้ในการติดต้ังก่อน หากจะทำการอัปเดตโปรแกรม
สำหรับรายละเอียดโปรแกรมมีดังนี้โครงสร้างของ โปรแกรมขายหน้าร้าน (POSSOFT ) โดย Sungaisoft ประกอบไปด้วยระบบ หลักๆ คือ ระบบการจัดซื้อ ระบบการขาย และจะมีการลิงค์ไปยัง ระบบสต๊อกสินค้า คือ จะเพิ่มจำนวนสินค้าโดยอัตโนมัติ และสามารถสั่งซื้อได้เป็นเงินสดหรือเงินเชื่อ หากมีการจัดซื้อด้วย เงินเชื่อ ระบบจะเชื่อมโยงไปยัง ระบบเจ้าหนี้ ในส่วนของ ระบบการขาย และ ขายหน้าร้าน จะเชื่อมโยงไปยัง ระบบสต๊อกสินค้า คือ จะทำการตัดยอดสินค้าโดยอัตโนมัติ หากมีการขายด้วยเงินเชื่อ ระบบจะเชื่อมโยงไปยัง ระบบลูกหนี้ โดย ในส่วนการขายยังมี ระบบการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ และ สมาชิก อีกทั้ง ระบบการออกเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบส่งของ ฯลฯ ซึ่งทุกระบบจะทำการเชื่อมโยงไปยัง ระบบการรับจ่ายเงิน ซึ่ง โครงสร้างของโปรแกรม และขณะนี้เราได้ทำการการขายในรูปแบบระบบสมาชิกได้ และมีรููปแแบสินค้าแบบคลังหลังร้านและคลังหลังร้านสำหรับเจ้าของกิจการที่มี 2 คลังสินค้า
อ่านซักนิดก่อนดาวน์โหลดครับ.....ส่วนมากท่านที่ดาวน์โหลด PosSoft(Server)ไปแล้วและเมื่อเซตโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นจะพบข้อความว่า หาฐานข้อมูลไม่เจอ อาจเป็นเพราะการใส่ข้อความหรือรหัสไม่ถูกต้องในการเซตข้อมูล... การแก้ปัญหา
  • 1.โปรแกรมฐานข้อมูลอาจโดนลบจาก Drive c:/
  • 2.ให้ท่านเข้าไปที่ Drive c:/ แล้วดูว่ามีโฟลเดอร์ที่ชื่อ Appserv หรือเปล่า
  • 3.หากว่ามีโฟลเดอร์Appserv แต่ยังเข้าไม่ได้ให้ดับเบิลคลิ๊กแล้วไปคลิ๊กที่ Uninstall-AppServ2.5.10 รอจนเสร็จแล้วดูที่ไดร์ C:/ ยังมี โฟลเดอร์ Appserv หรือเปล่า หากมีให้กด Delete ที่โฟลเดอร์ Appserv อีกครั้งหนึ่ง
  • 4.หลังจากนั้นให้เข้าโปรแกรมใหม่ โปรแกรมจะให้เซตฐานข้อมูลใหม่
  • ซึ่งช่อง Server Name ให้พิมพ์คำว่า localhost ช่อง Email ข้างล่างให้ใส่ email หรือพิมพ์ชื่อก็ได้
  • ช่อง UserName = root , ช่อง Password = 1122
  • สำหรับคู่มือการติดตั้งต่างๆ คู่มือการติดตั้งฐานข้อมูล PosSoft
    count download